Tầm Nhìn 2025

Tầm Nhìn

Phát triển Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn (SABECO) trở thành Tập đoàn công nghiệp đồ uống hàng đầu của Quốc gia, có vị thế trong khu vực và Quốc tế.

Luôn kết nối
Đăng ký nhận bản tin
 Back on top