Văn phòng Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông

Văn phòng Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông:

Trụ văn phòng tại: Số 46/19 đường D1, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Mã số thuế: 3700696229.

Điện thoại: 0650 3813509 – 3798373                 Fax: 0650 3835038

Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Văn Lộc.

Văn phòng công ty chịu trách nhiệm tổ chức bán hàng tại tỉnh Bình Dương; Kho phụ Long Khánh và Nhà phân phối khu vực Côn Đảo.

Luôn kết nối
Đăng ký nhận bản tin
 Back on top