Thông tin liên hệ

    CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN MIỀN ĐÔNG

    MST: 3700 696 229

    Điện thoại: 0274 3813509

    Địa chỉ: Số 46/19 đường D1, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.