BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Quý Cổ đông vui lòng tải các tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 theo đường dẫn bên dưới:

1. Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022.

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *